ธงชัย สุขโข
ธงชัย สุขโข

ธงชัย สุขโข

ธงชัย สุขโข หรืออดีตพระพรหมสิทธิ ฉายา สุขญาโณ อดีตพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ( พระราชาคณะเจ้าคณะรองเป็นสมณศักดิ์ของพระสงฆ์ไทย มีศักดิ์สูงกว่าพระราชาคณะชั้นธรรม และรองลงมาจากสมเด็จพระราชาคณะ เดิมจึงเรียกว่ารองสมเด็จพระราชาคณะ ) เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ เช่น เจ้าคณะภาค 10[1] เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ หัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ ๖ รองแม่กองธรรมสนามหลวง และกรรมการมหาเถรสมาคม

ธงชัย สุขโข

เกิด 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2499
จังหวัดสระบุรี ประเทศไทย
มีชื่อเสียงจาก พระพรหมสิทธิ
อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม
อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
อดีตเจ้าคณะภาค10
อดีตประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ
สัญชาติ ไทย

ใกล้เคียง

ธงชัย ธงชัย ประสงค์สันติ ธงชัย สุขโข ธงชัยประจำหน่วยตำรวจ ธงชัย ทองกันทม ธงชัย ใจดี ธงชัย วินิจจะกูล ธงชัย สุขโกกี ธงชัยราชกระบี่ยุทธ ธงชัยพระครุฑพ่าห์ ธงชัยกองทหารอาสาสยามในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง

แหล่งที่มา

WikiPedia: ธงชัย สุขโข http://www.watsraket.com/ http://www.songpak10.net/ http://dailynews.co.th/Content/education/242080/%E... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/0004036... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/0B/0014... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2532/D/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2535/D/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/B/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/B/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/B/...