ธงชัย สุขโข
ธงชัย สุขโข

ธงชัย สุขโข

ธงชัย สุขโข หรืออดีตพระพรหมสิทธิ ฉายา สุขญาโณ อดีตพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ( พระราชาคณะเจ้าคณะรองเป็นสมณศักดิ์ของพระสงฆ์ไทย มีศักดิ์สูงกว่าพระราชาคณะชั้นธรรม และรองลงมาจากสมเด็จพระราชาคณะ เดิมจึงเรียกว่ารองสมเด็จพระราชาคณะ ) เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ เช่น เจ้าคณะภาค 10[1] เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ หัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ ๖ รองแม่กองธรรมสนามหลวง และกรรมการมหาเถรสมาคม

ธงชัย สุขโข

มีชื่อเสียงจาก พระพรหมสิทธิ
อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม
อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
อดีตเจ้าคณะภาค10
อดีตประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ
เกิด 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2499
จังหวัดสระบุรี ประเทศไทย
สัญชาติ ไทย

ใกล้เคียง

ธงชัย ธงชัย ประสงค์สันติ ธงชัย สุขโข ธงชัยประจำหน่วยตำรวจ ธงชัย วินิจจะกูล ธงชัยราชกระบี่ยุทธ ธงชัยพระครุฑพ่าห์ ธงชัย สุขโกกี ธงชัย ใจดี ธงชัยกองทหารอาสาสยามในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ธงชัย (โซเวียต)

แหล่งที่มา

WikiPedia: ธงชัย สุขโข http://www.watsraket.com/ http://www.songpak10.net/ http://dailynews.co.th/Content/education/242080/%E... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/0004036... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/0B/0014... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2532/D/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2535/D/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/B/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/B/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/B/...