ธงชาติออสเตรเลีย
ธงชาติออสเตรเลีย

ธงชาติออสเตรเลีย

ธงชาติออสเตรเลีย มีลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นสีน้ำเงิน ที่มุมธงบนด้านคันธงมีรูปธงชาติสหราชอาณาจักร ใต้ธงชาติสหราชอาณาจักรนั้นเป็นรูปดาวเจ็ดแฉกสีขาวดวงหนึ่ง มีชื่อเรียกว่า ดาราสหพันธรัฐ (The Commonwelth Star) ถัดจากรูปดังกล่าวมาทางด้านปลายธงนั้น เป็นรูปดาวเจ็ดแฉก 5 ดวง และดาวห้าแฉกอีก 1 ดวง เรียงกันเป็นรูปกลุ่มดาวกางเขนใต้

ธงชาติออสเตรเลีย

ประกาศใช้ ลักษณะอย่างเดียวกันกับธงชาติ แต่เป็นธงพื้นสีแดง
ลักษณะ ลักษณะอย่างเดียวกันกับธงชาติ แต่เป็นธงพื้นสีขาว รูปดาวบนธงมีสีน้ำเงิน
สัดส่วนธง 1:2
ชื่อธง ธงราชนาวีออสเตรเลีย
(ธงเรือขาว)
การใช้ 000001