ธงชาติเยอรมนี
ธงชาติเยอรมนี

ธงชาติเยอรมนี

ธงชาติเยอรมนี มีลักษณะเป็นธงสามสีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 3 ส่วน ยาว 5 ส่วน แบ่งเป็นแถบสี 3 แถบ ตามแนวนอน คือ สีดำ สีแดง และสีทอง มีชื่อเรียกในภาษาเยอรมันว่า "Schwarz-Rot-Gold" แปลว่า ธงดำ-แดง-ทอง ตามสีของธง

ธงชาติเยอรมนี

การใช้ ธงเรือ
ชื่อธง ธงบัญชาการกองทัพเรือแห่งบุนเดิสแวร์
(Dienstflagge der Seestreitkräfte der Bundeswehr)
สัดส่วนธง 3:5
ลักษณะ ธงไตรรงค์ดำ-แดง-ทอง
ประกาศใช้ 9 พฤษภาคม ค.ศ. 1956

แหล่งที่มา

WikiPedia: ธงชาติเยอรมนี http://www.flagsforum.com/viewtopic.php?f=25&t=35 http://www.bund.de/nn_58840/Microsites/Protokoll/B... http://styleguide.bundesregierung.de/index_de.html... http://www.documentarchiv.de/brd/1949/grundgesetz.... http://www.documentarchiv.de/brd/1950/deutsche-fla... http://www.documentarchiv.de/wr/1921/flaggen1921_v... http://www.flaggenlexikon.de/fdtlhi1r.htm http://www.fotw.net/flags/de_color.html#spc http://web.archive.org/web/20070926233554/http://s... http://web.archive.org/web/20071216020447/http://w...