ธงประจำพระองค์

ธงประจำพระองค์ เป็นธงประเภทหนึ่งของพระราชวงศ์ไทย ซึ่งประดับร่วมกับธงชาติไทยเพื่อถวายพระเกียรติแก่พระราชวงศ์ไทย ปรากฏใช้อยู่ทุกแห่งในประเทศไทย ต่างจากธงอีกประเภทหนึ่งซึ่งเรียกรวมกันตามกฎหมายธงในปัจจุบันว่า ธงพระอิสริยยศ อันเป็นธงที่ใช้ในพิธีการต่าง ๆ เป็นการพิเศษ และใช้ในสถานที่เฉพาะแห่ง

ใกล้เคียง

ธงประจำพระองค์ ธงประมวลสากล ธงประจำหมู่เกาะออร์คนีย์ ธงประธานาธิบดียูเครน ธงประจำเขตบริหารพิเศษมาเก๊า ธงประจำรัฐฮาวาย ธงประจำเขตการปกครองของโปแลนด์ ธงประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศส ธงประจำจังหวัดของไทย ธงประธานาธิบดีฟิลิปปินส์