ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED) (SET:BBL)[1] จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2487 โดยข้าราชการ นักธุรกิจ และกลุ่มบุคคลที่มีแนวคิดเดียวกัน มีสโลแกนที่ว่า "เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน"รายงานผลการสำรวจธนาคารยอดเยี่ยมในประเทศกำลังพัฒนาประจำปี 2546 ซึ่งตีพิมพ์ใน นิตยสารโกลบอล ไฟแนนซ์ ฉบับประจำเดือนพฤษภาคม 2546 ได้กล่าวถึง ธนาคารกรุงเทพ ว่าเป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย[2]ธนาคารกรุงเทพเป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศประจำปี 2560[3]ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 17/2560

ธนาคารกรุงเทพ

เว็บไซต์ www.bangkokbank.com
พื้นที่ที่ให้บริการ ประเทศไทย
รูปแบบ ธนาคารพาณิชย์
ประเภท บริษัทมหาชน (SET:BBL)
กำไร 35,329.97 ล้านบาท (2561)
คำขวัญ เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน
ที่อยู่ เลขที่ 333 ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
รายได้ 154,265.20 ล้านบาท (2561)
ก่อตั้ง 1 ธันวาคม พ.ศ. 2487 (75 ปี)
บุคลากรหลัก
สินทรัพย์ 3,116,750.22 ล้านบาท (2561)
ผู้ก่อตั้ง หลวงรอบรู้กิจ
บริการ สถาบันการเงิน

แหล่งที่มา

WikiPedia: ธนาคารกรุงเทพ http://www.bangkokbank.com/ http://www.bangkokbank.com http://www.bangkokbank.com/Bangkok+Bank+Thai/About... http://www.bangkokbizweek.com/20071202/cover/index... http://www.settrade.com/C04_05_stock_majorsharehol... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/... http://www.set.or.th/set/companyinfo.do?type=profi... http://www.set.or.th/set/factsheet.do?symbol=BBL&l... https://www.set.or.th/th/market/files/constituents...