ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: Kasikornbank Public Company Limited; (SET:KBANK)) เป็นธนาคารในประเทศไทย มีสำนักงานใหญ่แห่งแรกตั้งอยู่ที่ สำนักถนนเสือป่า ต่อมาได้ขยายการบริหารงาน ไปยังสำนักถนนสีลม, สำนักถนนพหลโยธิน, สำนักงานใหญ่ถนนราษฎร์บูรณะ และสำนักถนนแจ้งวัฒนะ ตามลำดับ โดยสำนักงานใหญ่แห่งปัจจุบัน ตั้งอยู่ภายในซอยกสิกรไทย ถนนราษฎร์บูรณะ เชิงสะพานพระราม 9 ฝั่งธนบุรี และมีคำขวัญว่า "บริการทุกระดับประทับใจ" ปัจจุบันมีสาขาทั้งสิ้น 1,132 สาขา และเป็นธนาคารที่มีรายได้มากที่สุดในประเทศไทย ธนาคารกสิกรไทยเป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศประจำปี 2560[6]ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 17/2560

ธนาคารกสิกรไทย

เว็บไซต์ www.kasikornbank.com
ประเภท บริษัทมหาชน (SET:KBANK)
รูปแบบ สถาบันการเงิน
กำไร 40,174.10 ล้านบาท (2559)[3]
คำขวัญ บริการทุกระดับประทับใจ
ทุน 2,393,260,193 หุ้น(2559)[5]
ที่อยู่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 (ซอยกสิกรไทย) ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 ประเทศไทย
รายได้ 178,839.33 ล้านบาท (2559)[2]
บุคลากรหลัก
มูลค่าตลาด 460,702.59 ล้านบาท (2559)[1]
ก่อตั้ง 8 มิถุนายน พ.ศ. 2488 (74 ปี)
สินทรัพย์ 2,845,867.58 ล้านบาท (2559)[4]
บริการ ธนาคารพาณิชย์

ใกล้เคียง

ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารออมสิน ธนาคารไทยเครดิต ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร