ธนาคารธนชาต
ธนาคารธนชาต

ธนาคารธนชาต

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: Thanachart Bank Public Company Limited (TBANK) ) เป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีจำนวนสาขามากเป็นอันดับ 5 ของประเทศไทย โดยมีสาขา ทั้งหมดกว่า 600 สาขา เริ่มเปิดดำเนินการวันแรกเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2545

ธนาคารธนชาต

เว็บไซต์ www.thanachartbank.co.th
ประเภท บริษัทมหาชน
คำขวัญ ให้ชีวิตก้าวหน้าได้ทุกวัน (Your Everyday Progress)
ที่อยู่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330;
บุคลากรหลัก
ก่อตั้ง 22 เมษายน พ.ศ. 2545 (17 ปี)