ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (Islamic Bank of Thailand) เป็นธนาคารที่ดำเนินธุรกรรมโดยปราศจากดอกเบี้ย แต่อยู่บนหลักการ กำไร-ขาดทุนร่วมกัน และดำเนินธุรกิจตาม พ.ร.บ.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 โดยมีคณะที่ปรึกษาด้านศาสนาให้คำแนะนำ ตรวจสอบ เพื่อให้ธนาคารดำเนินงานถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม[2] ปัจจุบันธนาคารมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลังธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย มีหมายเลขทะเบียนนิติบุคคลที่หมายเลข เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105558026170

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

งบประมาณ 29.0723 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
วันก่อตั้ง 21 ตุลาคม พ.ศ. 2545 (17 ปี)
ในกำกับดูแลของ กระทรวงการคลัง
ผู้บริหารหลัก ชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์, ประธานกรรมการ
วิสุทธิ์ บริบูรณ์, รองกรรมการผู้จัดการ
วุฒิชัย สุระรัตน์ชัย, ผู้จัดการธนาคาร

ใกล้เคียง

ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารออมสิน ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

แหล่งที่มา

WikiPedia: ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/finance/... http://www.gotomanager.com/news/details.aspx?id=10... http://www.gotomanager.com/news/details.aspx?id=76... http://www.muslimthai.com/main/1428/content.php?pa... http://www.readyplanet.net/news/news.php?id=7531&n... http://board.dserver.org/m/muslimpsu/00000200.html http://www.ibank.co.th http://www.isbt.co.th http://www.isbt.co.th/th/about_ibt/history.htm http://www.isbt.co.th/th/about_ibt/resource/%E0%B8...