ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

นางวรรณาคล้ายพันธ์ธนาคารแห่งประเทศไทย (อังกฤษ: Bank of Thailand) เป็นธนาคารกลางของประเทศไทย จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485 เปิดดำเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2485 ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นนิติบุคคล มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น โดยมีหน้าที่หลักในการดูแลกำกับเรื่องการเงินของชาติ ทั้งออกกฎเกณฑ์และควบคุมสถาบันการเงิน นำออกหมุนเวียนซึ่งธนบัตรไทยรวมถึงการควบคุมการถ่ายโอนเงินตราระหว่างประเทศ และเฝ้าระวังอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบกับสกุลเงินตราอื่นธนาคารแห่งประเทศไทยจัดตั้งขึ้นหลังจากประเทศไทยได้มีธนาคารพาณิชย์ทั้งของรัฐและเอกชนเริ่มดำเนินการไปก่อนหน้านั้นแล้ว ภารกิจและหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยเดิมซ้อนเหลื่อมอยู่กับกระทรวงการคลังและได้มีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นลำดับหลังจากที่ระบบการเงินของโลกพัฒนาไปและมีวิกฤตเศรษฐกิจครั้งสำคัญต่างๆ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

วันก่อตั้ง พ.ศ. 2485 (78 ปี)
เขตอำนาจ ทั่วราชอาณาจักร
ผู้บริหารหลัก ดร. ปรเมธี วิมลศิริ, ประธานกรรมการ
ดร.วิรไท สันติประภพ, ผู้ว่าการ
เมธี สุภาพงษ์, รองผู้ว่าการฯ ด้านเสถียรภาพการเงิน
ไพบูลย์ กิตติศรีกังวาน, รองผู้ว่าการฯ ด้านบริหาร
ฤชุกร สิริโยธิน, รองผู้ว่าการฯ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน