ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

นางวรรณาคล้ายพันธ์ธนาคารแห่งประเทศไทย (อังกฤษ: Bank of Thailand) เป็นธนาคารกลางของประเทศไทย จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485 เปิดดำเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2485 ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นนิติบุคคล มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น โดยมีหน้าที่หลักในการดูแลกำกับเรื่องการเงินของชาติ ทั้งออกกฎเกณฑ์และควบคุมสถาบันการเงิน นำออกหมุนเวียนซึ่งธนบัตรไทยรวมถึงการควบคุมการถ่ายโอนเงินตราระหว่างประเทศ และเฝ้าระวังอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบกับสกุลเงินตราอื่นธนาคารแห่งประเทศไทยจัดตั้งขึ้นหลังจากประเทศไทยได้มีธนาคารพาณิชย์ทั้งของรัฐและเอกชนเริ่มดำเนินการไปก่อนหน้านั้นแล้ว ภารกิจและหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยเดิมซ้อนเหลื่อมอยู่กับกระทรวงการคลังและได้มีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นลำดับหลังจากที่ระบบการเงินของโลกพัฒนาไปและมีวิกฤตเศรษฐกิจครั้งสำคัญต่างๆ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

วันก่อตั้ง พ.ศ. 2485 (78 ปี)
เขตอำนาจ ทั่วราชอาณาจักร
ผู้บริหารหลัก ดร. ปรเมธี วิมลศิริ, ประธานกรรมการ
ดร.วิรไท สันติประภพ, ผู้ว่าการ
เมธี สุภาพงษ์, รองผู้ว่าการฯ ด้านเสถียรภาพการเงิน
ไพบูลย์ กิตติศรีกังวาน, รองผู้ว่าการฯ ด้านบริหาร
ฤชุกร สิริโยธิน, รองผู้ว่าการฯ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน

ใกล้เคียง

ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารโลก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย