ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย

ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย (อังกฤษ: Thai Credit Retail Bank) เป็นธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย ในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2513 ได้รับอนุญาตจัดตั้งเป็นธนาคาร เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2547 และเริ่มเปิดดำเนินกิจการธนาคารเพื่อรายย่อย เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2550

ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย

บุคลากรหลัก
ก่อตั้ง 24 ธันวาคม พ.ศ. 2547
ที่อยู่ อาคารไทยประกันชีวิต ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400;
เว็บไซต์ http://www.tcrbank.com
คำขวัญ “ทุ่มเท บริการด้วยใจ ฉับไว ไว้วางใจได้”

ใกล้เคียง

ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารโลก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย