นกกาเหว่า
นกกาเหว่า

นกกาเหว่า

Cuculus scolopaceus
Eudynamis honorata
Eudynamys scolopaceaนกกาเหว่า หรือ นกดุเหว่า[3] (อังกฤษ: Asian koel; ชื่อวิทยาศาสตร์: Eudynamys scolopaceus[4][5])เป็นนกชนิดหนึ่งในวงศ์นกคัคคู (Cuculidae)พบในเอเชียใต้ จีน เอเชียอาคเนย์รวมทั้งประเทศไทยเป็นญาติใกล้ชิดกับ E. melanorhynchus (อังกฤษ: black-billed koel) และกับ E. orientalis (อังกฤษ: Pacific koel) โดยทั้งสองบางครั้งจัดเป็นสปีชีส์ย่อยของ E. scolopaceusเป็นญาติใกล้ชิดกับ E. melanorhynchus (อังกฤษ: black-billed koel) และกับ E. orientalis (อังกฤษ: Pacific koel) โดยทั้งสองบางครั้งจัดเป็นสปีชีส์ย่อยของ E. scolopaceusเป็นนกปรสิตที่วางไข่ให้กาและนกอื่น ๆ เลี้ยงเป็นนกจำพวกคัคคูที่ไม่เหมือนพันธุ์อื่น ๆ เพราะโดยมากกินผลไม้ (frugivore) เมื่อเติบใหญ่[6] เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองในประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535[7]ชื่อว่า "กาเหว่า" และชื่ออื่น ๆ อีกหลายภาษารวมทั้งชื่ออังกฤษว่า "koel" เป็นชื่อเลียนเสียงนก เป็นนกที่ใช้เป็นสัญลักษณ์อย่างมากมายในวรรณกรรมอินเดีย[8]

แหล่งที่มา

WikiPedia: นกกาเหว่า http://www.baanmaha.com/community/%E0%B8%99%E0%B8%... http://www.hindu.com/2007/04/21/stories/2007042103... http://ibc.lynxeds.com/species/common-koel-eudynam... http://www.oiseaux-birds.com/card-asian-koel.html http://besgroup.talfrynature.com/2008/12/15/does-a... http://www.zoologie.upol.cz/osoby/Grim/Grim_Ornith... http://dsal.uchicago.edu/cgi-bin/philologic/getobj... http://sora.unm.edu/sites/default/files/journals/a... http://sora.unm.edu/sites/default/files/journals/a... http://sora.unm.edu/sites/default/files/journals/c...