นกแอร์
นกแอร์

นกแอร์

นกแอร์ (อังกฤษ: Nok Air) เป็นสายการบินราคาประหยัดของประเทศไทย เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 ภายใต้ชื่อบริษัท สกายเอเชีย จำกัด (Sky Asia Ltd.) เริ่มทำการบินครั้งแรกวันที่ 23 กรกฎาคม 2547 และเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2549 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (Nok Airlines Co., Ltd.) ต่อมาได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น บริษัทสายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) (Nok Airlines Public Company Limited) เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556 เพื่อเตรียมนำบริษัทเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเริ่มซื้อขายบนกระดานหลักทรัพย์ได้ในวันที่ 20 มิถุนายนปีเดียวกันสายการบินนกแอร์ ก่อตั้งขึ้นโดยมีบริษัทร่วมทุนดังนี้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (ถือหุ้น 49%) บริษัท นกแอร์แมนเนจเม้นท์ฮ่องกง จำกัด (25%) บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด (สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์) (6%) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (5%) บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด (5%) ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ (10%) โดยมีนายพาที สารสิน เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตั้งแต่ก่อตั้งสายการบิน จนกระทั่งนายพาทีลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งนายปิยะ ยอดมณี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารแทน[1] ในปีต่อมานายปิยะได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่าขอลาออกจากตำแหน่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2561 พร้อมกันนี้ ได้แต่งตั้งนายประเวช องอาจสิทธิกุล กรรมการบริษัท ดำรงตำแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทนนายปิยะ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป[2] และเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริหาร บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด ทั้งนี้ปัจจุบันตระกูลจุฬางกูรเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของนกแอร์[3]

นกแอร์

เว็บไซต์ https://www.nokair.com
สำนักงานใหญ่ 3 อาคารรัจนาการ ชั้น 16-17 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ
พันธมิตรสายการบิน แวลูอัลไลแอนซ์
ขนาดฝูงบิน 22
โปรแกรมสะสมไมล์ Nok Fan Club
บริษัทแม่ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) (Nok Airlines Public Company Limited)
จุดหมาย 29
IATADDICAONOKรหัสเรียกNOK AIR
IATA
DD
ICAO
NOK
รหัสเรียก
NOK AIR
ท่าหลัก ท่าอากาศยานดอนเมือง
สโลแกน We Fly Smiles (ทุกเที่ยวบินมีรอยยิ้ม)
ก่อตั้ง 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 (15 ปี)
บุคลากรหลัก นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร (CEO) (14 มิ.ย. 2562 - ปัจจุบัน)