นักศึกษาวิชาทหาร
นักศึกษาวิชาทหาร

นักศึกษาวิชาทหาร

สงครามเย็นเหตุปะทะชายแดนไทย–เวียดนามนักศึกษาวิชาทหาร ( Thai Reserve Officer Training Corps Student[1] ) หรืออักษรย่อ นศท. ( TROTCS [2]) คือ บุคคลซึ่งอยู่ในระหว่างเข้ารับการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกำหนด[3] ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. 2503 เป็นกำลังพลสำรองของกองทัพไทย[4] ภายใต้การควบคุมของ โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (อักษรย่อ: รร.รด.ศศท.)

นักศึกษาวิชาทหาร

ประเทศ  ไทย
คำขวัญ น.น้ำหนึ่งใจเดียว กลมเกลียวสามัคคี
ศ.ศึกษาดี มีความรู้ คู่คุณธรรม
ท.ทำความดี เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน
วันสถาปนา 8 ธันวาคม
สงครามสำคัญ สงครามโลกครั้งที่สองในประเทศไทย

สงครามเย็นเหตุปะทะชายแดนไทย–เวียดนาม

ประจำการ พ.ศ. 2491 (สถาปนากรมการรักษาดินแดน)
เพลงหน่วย มาร์ชนักศึกษาวิชาทหาร
ขึ้นกับ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

แหล่งที่มา

WikiPedia: นักศึกษาวิชาทหาร http://rasc-tdd.com http://www.rfatchonburi.com/view-topic.php?id=345 http://www.ruksadindan.com http://www.ruksadindan.com/orgchart.html http://www.%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0... http://www.rfatthailand.org http://www2.crma.ac.th/Operation1/Law//data/part5/... http://m.dailynews.co.th/News.do?contentId=14796 http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsI... http://www.thairath.co.th/content/324796