นัยน์ตาปีศาจ
นัยน์ตาปีศาจ

นัยน์ตาปีศาจ

บทความนี้ใช้ระบบคริสต์ศักราช เพราะอ้างอิงคริสต์ศักราชและคริสต์ศตวรรษ หรืออย่างใดอย่างหนึ่งนัยน์ตาปีศาจ (อังกฤษ: Evil eye) เป็นการมองที่เชื่อกันในหลายวัฒนธรรมว่าสามารถทำให้ผู้ถูกมองได้รับการบาดเจ็บหรือโชคร้าย อันเกิดจากการจ้องมองด้วยความอิจฉาหรือความเดียดฉันท์ คำนี้มักจะหมายถึงอำนาจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งในการก่อให้เกิดสิ่งที่เลวร้ายได้ด้วยการมองอย่างประสงค์ร้ายความเชื่อดังกล่าวทำให้วัฒนธรรมหลายวัฒนธรรมพยายามหาทางป้องกันก่อนที่จะเกิดสิ่งที่เลวร้ายขึ้น ความคิดและความสำคัญของนัยน์ตาปีศาจก็แตกต่างกันออกไปเป็นอันมากระหว่างวัฒนธรรมต่างๆ ความเชื่อนี้ปรากฏหลายครั้งในบทแปลของพันธสัญญาเดิม[1] และแพร่ขยายออกไปอย่างกว้างขวางในบรรดาอารยธรรมของกลุ่มชนต่าง ๆ ในบริเวณเมดิเตอร์เรเนียน กรีซคลาสสิกอาจจะเรียนรู้จากอียิปต์โบราณ และต่อมาก็ผ่านความเชื่อนี้ต่อไปยังโรมันโบราณ[2][3]

แหล่งที่มา

WikiPedia: นัยน์ตาปีศาจ http://www.evileyebead.com http://www.forteantimes.com/features/articles/241/... http://books.google.com/books?id=KuGhL9L79jsC&pg=P... http://books.google.com/books?id=cwB8Hfkjpx0C&pg=P... http://books.google.com/books?id=slCv57rekusC&pg=P... http://www.hermetic.com/bey/evil_eye.html http://www.luckymojo.com/aspand.html http://www.luckymojo.com/evileye.html http://makedua.com/display_dua.php?sectionid=118 http://www.sacred-texts.com/evil/tee/index.htm