นามสกุลพระราชทาน

นามสกุลพระราชทาน เป็นนามสกุลที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขนานนามสกุลขึ้นเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2455[1] โดยให้มีผลใช้บังคับในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2456 อย่างไรก็ตาม ได้มีการเลื่อนเวลาการบังคับใช้กฎหมาย 2 ครั้ง เพื่ออำนวยความการสะดวกแก่เจ้าพนักงานซึ่งจะทำทะเบียนและสะดวกแก่ผู้ที่จะเลือกตั้งนามสกุล โดยพระราชบัญญัติได้บังคับใช้เป็นกฎหมายโดยสมบูรณ์เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2458[2][3]พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามสกุลครั้งแรกเป็นจำนวน 102 นามสกุล เช่น นามสกุล "สุขุม" พระราชทานแก่ เจ้าพระยายมราช (ปั้น), นามสกุล "มาลากุล" พระราชทานแก่ พระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ (หม่อมราชวงศ์เปีย) และ พระยาอนุรักษ์ราชมณเฑียร (หม่อมราชวงศ์ปุ้ม) และนามสกุล "พึ่งบุญ" พระราชทานแก่ พระยาประสิทธิ์ศุภการ (หม่อมหลวงเฟื้อ)[4] นามสกุลที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานไว้มีทั้งสิ้น 6464 นามสกุล แยกเป็น

ใกล้เคียง

นามสกุลพระราชทาน นามสกุล นามสกุลของไฟล์ นามสกุลที่นิยมใช้ นามสกุลบุคคลญี่ปุ่น รายนามสกุลทั่วไปของญี่ปุ่น นามิกิ พรีซิชั่น จูเอิล นามากูระกาตานะ รายนามสมาชิกบีเอ็นเคโฟร์ตีเอต รายนามสมาชิกเอเคบีโฟร์ตีเอต

แหล่งที่มา

WikiPedia: นามสกุลพระราชทาน http://www.phyathaipalace.org/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E... http://www.phyathaipalace.org/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E... http://www.phyathaipalace.org/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E... http://www.phyathaipalace.org/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E... http://www.phyathaipalace.org/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E... http://www.phyathaipalace.org/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E... http://www.phyathaipalace.org/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E... http://www.phyathaipalace.org/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E... http://www.phyathaipalace.org/index.php?lay=show&a... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2455/A/...