นิวเคลียสของอะตอม
นิวเคลียสของอะตอม

นิวเคลียสของอะตอม

นิวเคลียส ของอะตอม (อังกฤษ: Atomic nucleus) เป็นพื้นที่ขนาดเล็กที่หนาแน่นในใจกลางของอะตอม ประกอบด้วยโปรตอน และนิวตรอน (สำหรับอะตอมของไฮโดรเจนธรรมดา นิวเคลียสมีแต่โปรตอนเท่านั้น ไม่มีนิวตรอน) นิวเคลียสถูกค้นพบในปี 1911 โดยเออร์เนสต์ รัทเทอร์ฟอร์ด ที่ได้จาก'การทดลองฟอยล์สีทองของ Geiger-Marsden ในปี 1909'. หลังจากการค้นพบนิวตรอนในปี 1932 แบบจำลองของนิวเคลียสที่ประกอบด้วยโปรตอนและนิวตรอนได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วโดย Dmitri Ivanenko[1] และเวอร์เนอร์ ไฮเซนเบิร์ก[2][3][4][5][6] เกือบทั้งหมดของมวลของอะตอมตั้งอยู่ในนิวเคลียสกับอยู่ในขนาดที่เล็กมากของ'เมฆอิเล็กตรอน' โปรตอนและนิวตรอนจะหลอมรวมกันเพื่อก่อตัวขึ้นเป็นนิวเคลียสด้วยแรงนิวเคลียร์เส้นผ่าศูนย์กลางของนิวเคลียสอยู่ในช่วงตั้งแต่ 1.75 fm (1.75 × 10-15 เมตร) สำหรับไฮโดรเจน (เป็นเส้นผ่าศูนย์กลางของโปรตอนตัวเดียว)[7] จนถึงประมาณ 15 fm สำหรับอะตอมหนักที่สุดเช่นยูเรเนียม. มิติเหล่านี้มีขนาดเล็กกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของอะตอมเองอย่างมาก (นิวเคลียส + เมฆอิเล็กตรอน) ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 350,000 fm (ยูเรเนียม) จนถึงประมาณ 50,000 fm (ไฮโดรเจน)[8]สาขาวิชาฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและความเข้าใจเกี่ยวกับนิวเคลียสของอะตอมรวมทั้งองค์ประกอบของมันและแรงที่ผูกมัดมันไว้ด้วยกันจะเรียกว่าฟิสิกส์นิวเคลียร์ หรือฟิสิกส์ของนิวเคลียส

ใกล้เคียง

นิวเคลียสของอะตอม นิวเคลียสของเซลล์ นิวเคลียสมีหาง นิวเคลียส นิวเคลียร์ นิวเคลียส (ระบบประสาท) นิวเคลียสดาราจักรกัมมันต์ นิวเคลียร์ หรรษา นิวเคลียสงอคล้ายเข่าด้านข้าง นิวเคลียร์ฟิวชัน

แหล่งที่มา

WikiPedia: นิวเคลียสของอะตอม http://www.etymonline.com/index.php?search=Nucleus... http://books.google.com/?id=OFx7P9mgC9oC&pg=PA375&... http://books.google.com/?id=swb9QpqOqtAC&pg=PA464&... http://books.google.com/books?id=4PxRBakqFIUC&pg=P... http://adsabs.harvard.edu/abs/1932ZPhy...77....1H http://adsabs.harvard.edu/abs/1932ZPhy...78..156H http://adsabs.harvard.edu/abs/1933ZPhy...80..587H http://adsabs.harvard.edu/abs/2011PhR...503....1M http://osulibrary.oregonstate.edu/specialcollectio... http://www.physics.rutgers.edu/meis/Rutherford.htm