น้ำมันคาโนลา
น้ำมันคาโนลา

น้ำมันคาโนลา

บทความนี้ใช้ระบบคริสต์ศักราช เพราะอ้างอิงคริสต์ศักราชและคริสต์ศตวรรษ หรืออย่างใดอย่างหนึ่งน้ำมันคาโนลา หรือบางครั้งเรียกสั้น ๆ ว่า คาโนลา(อังกฤษ: canola oil, canola) เป็นน้ำมันพืชที่ได้มาจากผักกาดก้านขาว (rapeseed) สายพันธุ์ต่าง ๆ ที่มีกรดอีรูซิก (erucic acid) น้อยตรงข้ามกับน้ำมันโคลซา (colza oil) ที่ก็ได้มาจากผักกาดก้านข้าวอีกสายพันธุ์หนึ่งน้ำมันมีทั้งแบบใช้ทานและใช้ในอุตสาหกรรมโดยผลิตมาจากเมล็ดของพันธุ์พืชวงศ์ผักกาด รวมทั้งพันธุ์ปลูก Brassica napus L., Brassica rapa subsp. oleifera (หรือ B. campestris L) และ Brassica juncea ซึ่งก็ล้วนใช้ชื่อเดียวกันตามสมาคมอุตสาหกรรม "สภาคาโนลาแห่งแคนาดา" (Canola Council of Canada) นิยามทางการของคาโนลาก็คือเมล็ดของพืชสกุล Brassica (คือ Brassica napus, Brassica rapa หรือ Brassica juncea) ซึ่งน้ำมันที่ได้มีกรดอีรูซิกน้อยกว่า 2% ของกรดไขมันทั้งหมด และส่วนที่แข็ง ไร้น้ำมัน และตากแห้งจะมีส่วนผสมของ 3-butenyl glucosinolate, 4-pentenyl glucosinolate, 2-hydroxy-3 butenyl glucosinolate และ 2-hydroxy- 4-pentenyl glucosinolate น้อยกว่า 30 ไมโครโมลต่อกรัม[1]การทานน้ำมันนี้สามัญในประเทศอุตสาหกรรมและก็ใช้เพื่อผลิตไบโอดีเซลด้วย

แหล่งที่มา

WikiPedia: น้ำมันคาโนลา http://www.afaa.com.au/resource_guides/Resource_Ca... http://www.smh.com.au/articles/2003/04/01/10489627... http://www.theage.com.au/articles/2003/10/24/10669... http://www.foodstandards.gov.au/publications/docum... http://www.ogtr.gov.au/internet/ogtr/publishing.ns... http://www.abc.net.au/rural/news/stories/s806013.h... http://www.abc.net.au/rural/vic/content/2005/s1454... http://publications.gc.ca/collections/Collection/A... http://publications.gc.ca/collections/collection_2... http://www.ontariocanolagrowers.ca/Publications/di...