น้ำหล่อลื่น
น้ำหล่อลื่น

น้ำหล่อลื่น

น้ำหล่อลื่น (อังกฤษ: pre-ejaculate, pre-ejaculatory fluid, preseminal fluid, Cowper's fluid, pre-cum)เป็นน้ำเหนียว ๆ ใส ๆ ไม่มีสีที่ขับออกมาจากท่อปัสสาวะขององคชาตชายเมื่อเกิดอารมณ์ทางเพศแม้จะมีส่วนที่คล้ายคลึงกับน้ำอสุจิ แต่น้ำหล่อลื่นก็มีองค์ประกอบทางเคมีที่แตกต่างจากน้ำอสุจิอย่างสำคัญยังไม่ชัดเจนว่า มีตัวอสุจิในน้ำหล่อลื่นด้วยหรือไม่คือ มีงานวิจัยหลายงานที่ไม่พบตัวอสุจิ หรือพบแต่น้อย แต่ว่า งานวิจัยเหล่านี้ไม่สามารถให้ข้อสรุปโดยอุปนัยเพราะว่ามีจำนวนตัวอย่างน้อยเกินไป[1][2][3][4] และหลังจากนั้น ในเดือนมีนาคม ปี ค.ศ. 2011 ก็มีงานวิจัยแสดงผลตรงกับข้ามอีกงานหนึ่ง ที่ไม่สามารถให้ข้อสรุปโดยอุปนัยเช่นเดียวกัน ที่พบหลักฐานที่ผสมผเส รวมทั้งชายที่มีน้ำหล่อลื่นมีความเข้มข้นของตัวอสุจิสูง[5] เชื่อกันว่า น้ำหล่อลื่นทำหน้าที่เป็นตัวหล่อลื่นและทำฤทธิ์กรดให้เป็นกลางผู้ชายแต่ละคนหลั่งน้ำหล่อลื่นออกมาในปริมาณที่ไม่เท่ากัน และบางคนก็ไม่มีเลยด้วยซ้ำ

แหล่งที่มา

WikiPedia: น้ำหล่อลื่น http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/14647... http://www.plannedparenthood.com/health-topics/bir... //www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1440560 //www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3564677 //www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11364482 //www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12286905 //www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12762415 //www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1360583 //www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1360584 //www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15811067