ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์
ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์

ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์

เภสัชกร ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ ชื่อเล่น บอย เกิดเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2527[1] เป็นนักแสดงและนายแบบชาวไทยเชื้อสายจีน สังกัดสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3