ประวิตร วงษ์สุวรรณ
ประวิตร วงษ์สุวรรณ

ประวิตร วงษ์สุวรรณ

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ (เกิด 11 สิงหาคม พ.ศ. 2488) เป็นรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง ดูแลกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน ประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 2 สมัย อดีตรองหัวหน้าและอดีตประธานคณะที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ[1] ประธานคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายและอำนวยการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ[2]ประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ประธานโครงการพัฒนาลำน้ำคลองเปรมประชากรเพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน และ ประธานโครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน[3]ประธานกรรมการในคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยและการจราจรงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก[4] ประธานกรรมการในคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ[5]กรรมการ สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ [6]ผู้อำนวยการกองอำนวยการร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก[7]กรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ[8] และอดีตผู้บัญชาการทหารบกในวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ได้รับแต่งตั้งเป็นรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

ประวิตร วงษ์สุวรรณ

ลายมือชื่อ
ยศ พลเอก
ก่อนหน้า พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา
นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
พรรคการเมือง พรรคพลังประชารัฐ
บังคับบัญชา กองทัพบก
เกิด 11 สิงหาคม พ.ศ. 2488 (74 ปี)
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
สังกัด กองทัพบกไทย
มารดา สายสนี วงษ์สุวรรณ
บิดา ประเสริฐ วงษ์สุวรรณ
ถัดไป ไพศาล กตัญญู
ศาสนา พุทธ
ปีปฏิบัติงาน พ.ศ. 2512 – พ.ศ. 2548

แหล่งที่มา

WikiPedia: ประวิตร วงษ์สุวรรณ http://www.bbc.com/thai/thailand-40892927 http://www.bbc.com/thai/thailand-42242212 http://news.sanook.com/991316/ http://www.komchadluek.net/news/crime/311688 http://www.oknation.net/blog/print.php?id=191641 http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TURO... http://www.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsI... http://www.matichon.co.th/news/174160 http://www.bangkok.go.th/upload/user/00000302/pdf%... http://bps.moph.go.th/new_bps/sites/default/files/...