ปรีดี พนมยงค์
ปรีดี พนมยงค์

ปรีดี พนมยงค์

ศาสตราจารย์[1] ดร.ปรีดี พนมยงค์ หรือ อำมาตย์ตรี หลวงประดิษฐ์มนูธรรม[2][3] (11 พฤษภาคม พ.ศ. 2443 – 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2526) เป็นรัฐบุรุษอาวุโส[4] ผู้นำคณะราษฎรสายพลเรือน ผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองของสยามจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 และเป็นผู้ให้กำเนิดรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทย[5] เคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย 3 สมัย[6] และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่าง ๆ อีกหลายสมัย เป็นผู้ก่อตั้งและผู้ประศาสน์การเพียงคนเดียวของมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง[7] และเป็นผู้ก่อตั้งธนาคารชาติไทย (ปัจจุบัน คือ ธนาคารแห่งประเทศไทย)[8]ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ปรีดีเป็นผู้นำขบวนการเสรีไทยต่อต้านกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่น ทำให้ประเทศไทยรอดพ้นจากการเป็นผู้แพ้สงคราม[9][10][11] นอกจากนี้เขายังได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ในรัชกาลที่ 8[12] และได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ยกย่องในฐานะ "รัฐบุรุษอาวุโส"[13]ปรีดีต้องยุติบทบาททางการเมืองหลังการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล โดยถูกกล่าวหาจากพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว[14] ต่อมาเกิดการรัฐประหาร พ.ศ. 2490 เป็นเหตุให้เขาต้องลี้ภัยการเมืองไปยังประเทศจีนและฝรั่งเศสรวมระยะเวลากว่า 30 ปี และไม่ได้กลับสู่ประเทศไทยอีกเลยจนกระทั่งถึงแก่อสัญกรรม[15] เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2526[16][17][18]ระหว่างที่ลี้ภัยอยู่ต่างประเทศ ปรีดีได้ฟ้องร้องผู้ใส่ความหมิ่นประมาทต่อศาลยุติธรรม ผลปรากฏว่าศาลตัดสินให้ชนะทุกคดี และยังได้รับความรับรองจากทางราชการตลอดจนเงินบำนาญและหนังสือเดินทางของไทย[19][20]ใน พ.ศ. 2542 ที่ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 30 ขององค์การยูเนสโก ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ได้มีมติประกาศให้ปรีดี พนมยงค์ เป็น "บุคคลสำคัญของโลก" และได้ร่วมเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 100 ปี ชาตกาลของเขา ระหว่าง พ.ศ. 2543–พ.ศ. 2544[21] นอกจากนี้นิตยสารเอเชียวีกยังได้เสนอชื่อของเขาเข้าชิงตำแหน่ง "Asian Of The Century" อีกด้วย[22]

ปรีดี พนมยงค์

ลายมือชื่อ
คู่สมรส ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์
บุตร
ก่อนหน้า พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)
นายกรัฐมนตรี พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)
พรรคการเมือง คณะราษฎร, พรรคสหชีพ
ที่อยู่
การยุทธ์ สงครามแปซิฟิก
เกิด 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2443
ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอกรุงเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
สังกัด ขบวนการเสรีไทย
ถัดไป หลวงคหกรรมบดี (ชม จารุรัตน์)
กษัตริย์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
เสียชีวิต 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 (82 ปี)
ปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ 5
ศาสนา พุทธ
ปีปฏิบัติงาน พ.ศ. 2484–พ.ศ. 2488

ใกล้เคียง

ปรีดี พนมยงค์ ปรีดี เกษมทรัพย์ ปรีดี ดาวฉาย ปรีดี (เทวีในศาสนาฮินดู) วันปรีดี พนมยงค์ ปรีดา พัฒนถาบุตร ปรีดา กรรณสูต ปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์ ปรีดา เปี่ยมวารี ปรีดา ทัศนประดิษฐ

แหล่งที่มา

WikiPedia: ปรีดี พนมยงค์ http://202.143.176.132/ict/dw57/5121/Predeepanomyo... http://www.baanjomyut.com/library/2548/thaiwriters... http://downmerngnews.blogspot.com/2009/02/blog-pos... http://socialitywisdom.blogspot.com/2007/05/blog-p... http://www-cgi.cnn.com/ASIANOW/asiaweek/aoc http://www.prachatai.com/journal/2009/06/24781 http://www.prachatai.com/journal/2009/08/25472 http://www.pridiinstitute.com/ http://www.pridiinstitute.com/autopage/show_page.p... http://www.sakulthai.com/DSakulcolumndetail.asp?st...