ฝนใต้

ฝนใต้ เป็นภาพยนตร์ไทยที่ออกฉายในปี พ.ศ. 2513 สร้างจากบทประพันธ์ของ เทอด ธรณินทร์ กำกับการแสดงโดย ฉลอง ภักดีวิจิตร นำแสดงโดย สมบัติ เมทะนี และ เพชรา เชาวราษฎร์ โดยภาพยนตร์เรื่องนี้ได้นำนักร้องลูกทุ่งชื่อดังเช่น กังวาลไพร ลูกเพชร เพลิน พรหมแดน มาร่วมแสดง ออกฉายครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2513 ที่โรงภาพยนตร์เมืองทอง ซึ่งโด่งดังมากและมีการสร้างหนังต่อเรื่อง ฝนเหนือภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ถูกนำมาสร้างอีกครั้งถึง 2 ครั้ง โดยฉบับภาพยนตร์ในปี พ.ศ. 2523 กำกับการแสดงโดย น้อย ดีเศวต นำแสดงโดย สมบัติ เมทะนี ที่กลับมารับบทเดิม และ สุพรรษา เนื่องภิรมย์ รับบทนางเอก ร่วมด้วย สายัณห์ จันทรวิบูลย์, เมตตา รุ่งรัตน์, ดวงดาว จารุจินดา, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, อดุลย์ ดุลยรัตน์และฉบับละครโทรทัศน์ ในปี พ.ศ. 2546 ฉลอง ภักดีวิจิตรได้ปัดฝุ่นนำเรื่องนี้มาสร้างใหม่ออกอากาศทาง ช่อง 7 สร้างโดย บางกอก ออดิโอวิชั่น นำแสดงโดย อานัส ฬาพานิช, จันจิรา จันทร์โฉม, อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, เอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์, ดี๋ ดอกมะดัน, กัญจน์ ภักดีวิจิตร, เฉิด ภักดีวิจิตร, น้ำทิพย์ เสียมทอง, พรสิริ วินโกมินทร์สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3 นำกลับมาสร้างใหม่คร้งที่4แห่ค่ายอาหลองกรุ๊ป

ฝนใต้

ค่าย บางกอกการภาพยนตร์
ประเทศ ไทย
กำกับภาพ วิสิษฐ์ แสนทวี
เขียน บทประพันธ์ :
เทอด ธรณินทร์
บทภาพยนตร์ :
ส.อาสนจินดา
ฉาย 13 มีนาคม พ.ศ. 2513
ที่โรงภาพยนตร์เมืองทอง
อำนวยการสร้าง สุมน ภักดีวิจิตร
จำหน่าย/เผยแพร่ รัตนชัยฟิล์ม
ภาษา ไทย
กำกับ ฉลอง ภักดีวิจิตร
นำแสดง สมบัติ เมทะนี
เพชรา เชาวราษฎร์
พันคำ
อดุลย์ ดุลยรัตน์
สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์
เสน่ห์ โกมารชุน
เพลิน พรหมแดน
กังวาลไพร ลูกเพชร
สุวิน สว่างรัตน์

ใกล้เคียง