ฝรั่งเศสเขตวีชี
ฝรั่งเศสเขตวีชี

ฝรั่งเศสเขตวีชี

ฝรั่งเศสเขตวีชี (ฝรั่งเศส: La France de Vichy) คือรัฐเฉพาะกาลที่ปกครองประชาชนชาวฝรั่งเศส โดยเป็นรัฐที่สนับสนุนนาซีเยอรมนีในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1940 ถึงเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1944 และเป็นรัฐบาลที่สืบทอดต่อมาจากสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ 3 โดยมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า รัฐฝรั่งเศส (État Français)