ฝากล่องเสียงอักเสบ
ฝากล่องเสียงอักเสบ

ฝากล่องเสียงอักเสบ

ฝากล่องเสียงอักเสบ (อังกฤษ: epiglottitis) เป็นการอักเสบของฝากล่องเสียง (epiglottis) ซึ่งเป็นแผ่นฝาที่สุดโคนลิ้น มีหน้าที่คอยกั้นไม่ให้อาหารหล่นลงไปยังหลอดลม จากตำแหน่งนี้หากฝากล่องเสียงบวมจะมีการขัดขวางการหายใจ เป็นภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์

แหล่งที่มา

WikiPedia: ฝากล่องเสียงอักเสบ http://www.diseasesdatabase.com/ddb4360.htm http://www.emedicine.com/emerg/topic169.htm http://www.emedicine.com/emerg/topic375.htm http://www.emedicine.com/ped/topic700.htm http://www.icd9data.com/getICD9Code.ashx?icd9=464.... http://www.icd9data.com/getICD9Code.ashx?icd9=476.... http://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2020/MB_cgi?field=... http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/00... http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2...