ฝีของตับ

ฝีของตับคือภาวะซึ่งมีฝีอยู่ในตับ สาเหตุส่วนใหญ่มาจากมีการติดเชื้อในช่องท้องเช่นไส้ติ่งอักเสบหรือกระเปาะลำไส้อักเสบแล้วมีการติดเชื้อผ่านกระแสเลือดเข้าไปยังตับผ่านหลอดเลือดดำพอร์ทัล อัตราตายเมื่อมีการรักษาอยู่ที่ 10-30%