ฝีรอบทอนซิล
ฝีรอบทอนซิล

ฝีรอบทอนซิล

ฝีรอบทอนซิล (อังกฤษ: peritonsillar abscess, quinsy, quinsey) เป็นภาวะแทรกซ้อนอย่างหนึ่งของทอนซิลอักเสบ ทำให้เกิดหนองคั่งเป็นฝีขึ้นที่ฐานของทอนซิล ในบริเวณที่เรียกว่าช่องว่างรอบทอนซิล (peritonsillar space) ผู้ป่วยจะมีอาการไข้ เจ็บคอ อ้าปากลำบาก และเสียงเปลี่ยน ส่วนใหญ่จะเจ็บมากเพียงข้างเดียว ภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญคือการอุดกั้นทางเดินหายใจ และปอดอักเสบจากการสำลักส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียบางชนิด โดยเฉพาะคอหอยอักเสบจากเชื้อสเตร็ปโตค็อกคัส ส่วนใหญ่จะไม่เกิดในผู้ที่เคยตัดทอนซิลออกไปแล้ว การวินิจฉัยทำได้โดยดูจากประวัติและผลการตรวจร่างกาย บางครั้งอาจจำเป็นต้องถ่ายภาพรังสีเพื่อตรวจหาภาวะแทรกซ้อนในกรณีที่สงสัยการรักษาทำได้โดยการผ่าตัดเอาหนองออกจากฝี ให้ยาปฏิชีวินะ สารน้ำ และยาแก้ปวดลดไข้ บางครั้งอาจต้องใช้สเตียรอยด์ร่วมด้วย ส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องนอนรักษาในโรงพยาบาล ในสหรัฐอเมริกาพบผู้ป่วยประมาณ 3 ต่อ 10,000 คน-ปี ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นวัยผู้ใหญ่ตอนต้น

ฝีรอบทอนซิล

อาการ Fever, throat pain, trouble opening the mouth, change to the voice[1]
สาขาวิชา Otorhinolaryngology
ความชุก ~3 per 10,000 per year (USA)[1]
สาเหตุ Multiple types of bacteria[1]
วิธีวินิจฉัย Based on the symptoms[1]
ปัจจัยเสี่ยง Streptococcal pharyngitis[1]
ภาวะแทรกซ้อน Blockage of the airway, aspiration pneumonitis[1]
การรักษา Remove pus, antibiotics, fluids, pain medication, steroids[1]
ชื่ออื่น Quinsy, quinsey
โรคอื่นที่คล้ายกัน Retropharyngeal abscess, infectious mononucleosis, epiglottitis, cancer[1]