ฝุ่น
ฝุ่น

ฝุ่น

ฝุ่น เป็นอนุภาคในอากาศที่มีแหล่งที่มาจากหลาย ๆ ที่ เช่น ฝุ่นจากดินที่ถูกลมพัดขึ้นมา ฝุ่นจากการระเบิดของภูเขาไฟ หรือจากมลภาวะต่างๆ ฝุ่นในที่พักอาศัย สำนักงาน หรือแม้แต่ ละอองเกสรของพืช เส้นผมหรือขนของคนและสัตว์ สิ่งทอ เส้นใย เศษผิวหนังของมนุษย์ สิ่งหลงเหลือจากอุกกาบาต และจากอีกหลายอย่าง หลายวัตถุ ในสภาพแวดล้อมทั่วไป[1][2]

ใกล้เคียง

ฝุ่น ฝุ่นควัน ฝุ่นควันในภาคเหนือของประเทศไทย ฝุ่นละออง ฝุ่นควันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฝุ่นควันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พ.ศ. 2562 ฝุ่นจักรราศีนอกระบบ ฝุ่นคอสมิก ฝุ่นรังสีนิวเคลียร์ ฝุ่นระหว่างดาราจักร