ฝ่ายมหาอำนาจกลาง
ฝ่ายมหาอำนาจกลาง

ฝ่ายมหาอำนาจกลาง

ฝ่ายมหาอำนาจกลาง (อังกฤษ: Central Powers; เยอรมัน: Mittelmächte; ฮังการี: Központi hatalmak; ตุรกี: İttifak Devletleri / Bağlaşma Devletleri; บัลแกเรีย: Централни сили) เป็นกลุ่มประเทศมหาอำนาจและเป็นพันธมิตรทางการทหารกลุ่มหนึ่งในทวีปยุโรป ซึ่งร่วมมือกันต่อสู้กับฝ่ายสัมพันธมิตรในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง นำโดยจักรวรรดิเยอรมัน จักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี และจักรวรรดิออตโตมัน

ใกล้เคียง

ฝ่ายมหาอำนาจกลาง ฝ่ายมหาอำนาจอักษะ ฝ่ายข่าว ช่อง 3 เอชดี ฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่สอง ฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ฝ่ายค้าน ฝ่ายปกครองตนเองซีเรียเหนือและตะวันออก ฝ่ายบริหารกลางทิเบต ฝ่ายค้านซีเรีย ฝ่ายค้านในระบบรัฐสภา