(ฝา) เป็นพยัญชนะ ตัวที่ 29 ในบรรดาพยัญชนะ 44 ตัวของอักษรไทย ในลำดับถัดจาก (ผึ้ง) และก่อนหน้า (พาน) จัดอยู่ในกลุ่มอักษรสูง ในระบบไตรยางศ์ มีชื่อเรียกกำกับว่า “ฝ ฝา”อักษร ฝ ในภาษาไทยปรากฏในตำแหน่งพยัญชนะต้น โดยใช้แทนเสียง [f]พจนานุกรมบางเล่มใช้ ฝ ถอดเสียง v ในคำศัพท์ที่มาจากภาษาอังกฤษ เพื่อให้เกิดความแตกต่างระหว่าง f, w และ v

ใกล้เคียง

ฝ่ายข่าว ช่อง 3 เอชดี ฝนทิพย์ วัชรตระกูล ฝ่ายอักษะ ฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่สอง ฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ฝน ธนสุนธร ฝนหลวง ฝนกรด ฝรั่งเศสเขตวีชี