พระนางเธอลักษมีลาวัณ
พระนางเธอลักษมีลาวัณ

พระนางเธอลักษมีลาวัณ

พระนางเธอลักษมีลาวัณ (3 กรกฎาคม พ.ศ. 2442 – 29 สิงหาคม พ.ศ. 2504) พระนามเดิม หม่อมเจ้าวรรณพิมล วรวรรณ เป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ กับหม่อมหลวงตาด วรวรรณ (ราชสกุลเดิม มนตรีกุล) ทรงเป็นที่รู้จักในฐานะพระนางเธอในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระขนิษฐาต่างพระชนนีของอดีตพระวรกัญญาปทาน พระองค์เจ้าวัลลภาเทวีพระองค์เป็นผู้ริเริ่มรื้อฟื้น คณะละครปรีดาลัย ของพระบิดาขึ้นมาอีกครั้ง ทรงปลีกพระองค์ประทับอยู่เพียงลำพัง ทรงใช้เวลาที่มีอยู่ในการประพันธ์นวนิยาย ร้อยกรอง และบทละครจำนวนมาก โดยใช้นามปากกาว่า ปัทมะ, วรรณพิมล และพระนางเธอลักษมีลาวัณพระนางเธอลักษมีลาวัณถูกลอบปลงพระชนม์เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2504 สิริพระชันษา 62 ปี ซึ่งผู้ก่อคดีฆาตกรรมคืออดีตคนสวนที่พระองค์ไล่ออก และก่อคดีดังกล่าวด้วยประสงค์ในทรัพย์สินส่วนพระองค์

พระนางเธอลักษมีลาวัณ

ราชวงศ์ จักรี
พระมารดา หม่อมหลวงตาด วรวรรณ
สิ้นพระชนม์ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2504 (62 ปี)
จังหวัดพระนคร ประเทศไทย
พระราชสวามี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (2465–2468)
ประสูติ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2442
จังหวัดพระนคร อาณาจักรสยาม
พระบิดา พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
ศาสนา พุทธ
ดำรงพระยศ 27 สิงหาคม 2465 – 26 พฤศจิกายน 2468

ใกล้เคียง

พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี พระนางจามเทวี พระนางเธอ ลักษมีลาวัณ พระนางสิริมหามายา พระนารายณ์ราชนิเวศน์ พระนางจิรประภาเทวี พระนามของพระเป็นเจ้าในศาสนาอิสลาม พระนารายณ์ พระนางวิสุทธิเทวี พระนางศุภยาลัต

แหล่งที่มา

WikiPedia: พระนางเธอลักษมีลาวัณ http://www.clipmass.com/story/76667 http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1... http://www.manager.co.th/Entertainment/ViewNews.as... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2463/A/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2463/D/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2464/A/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2464/A/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2464/D/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2464/D/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2464/D/...