พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช[1] (พระราชสมภพ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2347 - สวรรคต 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411) พระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 4 แห่งราชวงศ์จักรี มีพระนามเดิมว่า "เจ้าฟ้ามงกุฎ" เสด็จพระราชสมภพ ณ พระราชวังเดิม เมื่อวันพฤหัสบดี ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 ปีชวด ตรงกับวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2347 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช[2] เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 43 และเป็นลำดับที่ 2 ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยกับสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสวยราชสมบัติในวันพุธ ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5 ปีกุน ยังเป็นโทศก พ.ศ. 2394 รวมดำรงสิริราชสมบัติ 16 ปี 6 เดือน และมีพระราชโอรส - พระราชธิดารวมทั้งสิ้น 82 พระองค์ เสด็จสวรรคตเมื่อวันพฤหัสบดี ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ปีมะโรง เวลาทุ่มเศษ ตรงกับวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411 สิริพระชนมพรรษา 64 พรรษา วัดประจำรัชกาลคือวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระราชบุตร 82 พระองค์
พระราชสมภพ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2347
พระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร
ราชวงศ์ จักรี
ก่อนหน้า พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ครองราชย์ 2 เมษายน พ.ศ. 2394 - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411 (17 ปี 182 วัน)
วัดประจำรัชกาล
วัดประจำรัชกาล
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
ลายพระอภิไธย
พระราชมารดา สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี
พระราชบิดา พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ราชาภิเษก 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2394
สวรรคต 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411 (63 พรรษา 347 วัน)
ถัดไป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระภรรยาเจ้า

ใกล้เคียง

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

แหล่งที่มา

WikiPedia: พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว http://www.meemodo.com/PPk.html http://www.rakbankerd.com/01_jam/thaiinfor/country... http://www.thainameonline.com/astrology_king.php http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16611293v http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb16611293v http://id.loc.gov/authorities/names/n50004210 http://d-nb.info/gnd/119137003 http://vajirayana.org/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%... //www.worldcat.org/identities/lccn-n50-004210 http://bcnnon.ac.th/webnon/Load/2013/01/king22.pdf