พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระปรมาธิวรเสรฐมหาเจษฎาบดินทรฯ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (31 มีนาคม พ.ศ. 2330 - 2 เมษายน พ.ศ. 2394) เป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 3 แห่งราชวงศ์จักรีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และพระองค์แรกที่ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาเรียม (ภายหลังได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระศรีสุลาลัย) เสด็จพระราชสมภพเมื่อ วันจันทร์ แรม 10 ค่ำ เดือน 4 ปีมะแม เวลาค่ำ 10.30 น. (สี่ทุ่มครึ่ง) ตรงกับวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2330 เสวยราชสมบัติเมื่อวันอาทิตย์ เดือน 9 ขึ้น 7 ค่ำ ปีวอก ซึ่งตรงกับวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367 สิริดำรงราชสมบัติได้ 27 ปีทรงมีเจ้าจอมมารดาและเจ้าจอม 56 ท่าน มีพระราชโอรสธิดาทั้งสิ้น 51 พระองค์ เสด็จสวรรคตเมื่อวันพุธ เดือน 5 ขึ้น 1 ค่ำ ปีกุน โทศก จุลศักราช 1212 เวลา 7 ทุ่ม 5 บาท ตรงกับวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2394 สิริพระชนมพรรษา 64 พรรษา

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระราชสมภพ 31 มีนาคม พ.ศ. 2330
พระราชวังเดิม
ราชวงศ์ ราชวงศ์จักรี
ก่อนหน้า พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ครองราชย์ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367 - 2 เมษายน พ.ศ. 2394 (26 ปี 8 เดือน 13 วัน)
วัดประจำรัชกาล
วัดประจำรัชกาล
วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
พระราชมารดา สมเด็จพระศรีสุลาลัย
พระราชบิดา พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ราชาภิเษก 1 สิงหาคม พ.ศ. 2367
พระราชวังหลวง
สวรรคต 2 เมษายน พ.ศ. 2394 (64 พรรษา 3 วัน)
พระราชวังหลวง
ถัดไป พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ใกล้เคียง

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

แหล่งที่มา

WikiPedia: พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว http://scoop.mthai.com/specialdays/5026.html http://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEsearch/SEsearchmap.... http://www.mmtc.ac.th/2009/mmtc_student/kingofmari... http://www.utcc.ac.th/index.php/news/news_detail/4... http://udn.onab.go.th/index.php?option=com_content... http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?to... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2459/A/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2541/E/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/E/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/...