พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ
พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ

พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ

พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ (เขมร: នរោត្ដម សីហនុ; นโรตฺฎม สีหนุ ออกเสียง โนโรด็อม สีหนุ[1]) (31 ตุลาคม พ.ศ. 246515 ตุลาคม พ.ศ. 2555)  พระมหากษัตริย์ลำดับที่ 4 แห่งราชอาณาจักรกัมพูชาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2484 - 2498 และ พ.ศ. 2536 - 2547 โดยการสละราชบัลลังก์ให้แก่พระราชโอรสนโรดม สีหมุนี และดำรงพระอิสริยยศเป็นพระมหาวีรกษัตริย์ (พระวรราชบิดา) ในท้ายสุดพระองค์เป็นกษัตริย์แห่งกัมพูชา, ประมุขแห่งรัฐกัมพูชา และนายกรัฐมนตรีแห่งกัมพูชาหลายสมัย กระทั่งบันทึกสถิติโลกกินเนสส์ได้บันทึกไว้ว่า พระองค์ทรงเป็นนักการเมือง ที่ทรงดำรงตำแหน่งทางการเมืองมากมายที่สุดในโลก (the world's greatest variety of political offices) [2][3][4][5] กล่าวคือ เป็นพระมหากษัตริย์ 2 สมัย ทรงเป็นประมุขแห่งรัฐ (ดำรงตำแหน่งกษัตริย์โดยไม่ได้รับการบรมราชาภิเษก) 2 สมัย ประธานาธิบดี 1 สมัย นายกรัฐมนตรี 2 สมัย และประมุขแห่งรัฐของรัฐบาลพลัดถิ่นของพระองค์เองอีก 1 สมัย ทั้งนี้พระองค์เป็นหุ่นเชิดของรัฐบาลเขมรแดงช่วงปี ค.ศ. 19751976[6]

พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ

ครองราชย์ครั้งที่ 1 24 เมษายน ค.ศ. 1941 – 2 มีนาคม ค.ศ.1955
พระราชบุตร
14 พระองค์
ดูรายพระนาม
ราชวงศ์ ราชสกุลนโรดม
ก่อนหน้า เจีย ซีม (ผู้สำเร็จราชการ)
นายกรัฐมนตรี
ฝังพระศพ พนมเปญ
ครองราชย์ครั้งที่ 2 24 กันยายน ค.ศ. 1993 – 7 ตุลาคม ค.ศ. 2004
พระราชมารดา พระมหากษัตริยานีสีสุวัตถิ์มุนีวงศ์ กุสุมะนารีรัตน์สิริวัฒนา
พระราชบิดา พระบาทสมเด็จพระนโรดม สุรามฤต
ราชาภิเษก 24 กันยายน ค.ศ. 1993
สวรรคต 15 ตุลาคม ค.ศ. 2012
ปักกิ่ง ประเทศจีน
ถัดไป พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี
ประสูติ 31 ตุลาคม ค.ศ. 1922
พนมเปญ กัมพูชาในอารักขาของฝรั่งเศส
คู่อภิเษก
พระมหาวีรกษัตรีย์นโรดม มุนีนาถ สีหนุ พระวรราชมารดา
(อภิเษก 1952)
ดูรายนาม
  • นักนางพาต กาญล
   (1942–46)
  • พระองค์เจ้าสีสุวัตถิ์ พงสานมุนี
   (1942–51)
  • พระองค์เจ้าสีสุวัตถิ์ มุนีเกสร
   (1944–46)
  • สมเด็จพระราชกนิษฐานโรดม นรลักษมิ์
   (1946–68)
  • หม่อมมะนีวัน พานีวง
   (1949–52)
ศาสนา ศาสนาพุทธ

แหล่งที่มา

WikiPedia: พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ http://thai.cri.cn/247/2013/01/28/123s206547.htm http://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com/~... http://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com/~... http://www.angelfire.com/pokemon2/stateless_it/pag... http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/finance/... http://www.diacritica.com/sobaka/dossier/sihanouk.... http://www.imdb.com/ http://www.imdb.com/name/nm0797625/ http://hilight.kapook.com/view/81651 http://www.msnbc.msn.com/id/49423414#.UHySb650E2w