พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระปวเรนทราเมศมหิศเรศรังสรรค์ พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระราชสมภพ 4 กันยายน พ.ศ. 2351 - สวรรคต 7 มกราคม พ.ศ. 2408) เป็นสมเด็จพระอนุชาธิราชในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้รับบวรราชาภิเษกเป็นสมเด็จพระเจ้ากรุงสยามพระองค์ที่สอง[5] รองจากสมเด็จพระเชษฐาธิราช ทรงศักดิ์สูงกว่ากรมพระราชวังบวรสถานมงคล (พระมหาอุปราช) พระองค์ใดในอดีต

พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว

ชายา เจ้าคุณพระชนนี (เจ้าคุณจอมมารดาเอม)[3]
พระราชบุตร 58 พระองค์
พระราชสมภพ 4 กันยายน พ.ศ. 2351
พระราชวังเดิม
ราชวงศ์ ราชวงศ์จักรี
ก่อนหน้า สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ
ครองราชย์ 2 เมษายน พ.ศ. 2394 - 7 มกราคม พ.ศ. 2408 (700113000000000000013 ปี 7002280000000000000280 วัน)
พระราชมารดา สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี
พระราชบิดา พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
พระมเหสี เจ้าจอมมารดากลีบ[2]
สวรรคต 7 มกราคม พ.ศ. 2408 (700156000000000000056 ปี 7002125000000000000125 วัน)
พระที่นั่งอิศเรศราชานุสรณ์ พระบวรราชวัง
พระนามเต็ม
พระนามเต็ม
พระบาทสมเด็จพระปวเรนทรราเมศร มหิศเรศรรังสรร มหันตตวรเดโช ไชยมโหฬารคุณอดุลยพิเสศ สรรพเทเวศรานุรักษ์ บวรธรรมิกราช บวรนาถบพิตร พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว[4]
ถัดไป กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ
บวรราชาภิเษก 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2394

ใกล้เคียง

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

แหล่งที่มา

WikiPedia: พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว http://thbooklet.multiply.com/photos/album/1/2009-... http://thbooklet.multiply.com/photos/album/20/2004... http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?t=3347 http://www.wangdermpalace.com/kingpinklao/thai_pin... http://vajirayana.org/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%... http://vajirayana.org/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%... http://vajirayana.org/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%... http://vajirayana.org/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%... http://vajirayana.org/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%... http://vajirayana.org/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%...