พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

พระบาทสมเด็จพระปรโมรุราชามหาจักรีบรมนารถ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (20 มีนาคม พ.ศ. 2279 — 7 กันยายน พ.ศ. 2352) เป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 1 ในราชวงศ์จักรี เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันพุธ เดือน 4 แรม 5 ค่ำ ปีมะโรงอัฐศก เวลา 3 ยาม ตรงกับวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2279 ปราบดาภิเษกเป็นปฐมกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 ขณะมีพระชนมายุได้ 46 พรรษา และทรงย้ายราชธานีจากฝั่งธนบุรีมาอยู่ฝั่งพระนคร และโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระบรมมหาราชวังเป็นที่ประทับ

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

ราชวงศ์ ราชวงศ์จักรี
ก่อนหน้า สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี
ครองราชย์ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 - 7 กันยายน พ.ศ. 2352
วัดประจำรัชกาล
วัดประจำรัชกาล
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
พระราชมารดา พระอัครชายา (หยก)
พระราชบิดา สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก
ราชาภิเษก 13 มิถุนายน พ.ศ. 2325
พระราชวังหลวง
สวรรคต 7 กันยายน พ.ศ. 2352 (73 พรรษา)
พระที่นั่งไพศาลทักษิณ พระราชวังหลวง
ถัดไป พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ประสูติ 20 มีนาคม พ.ศ. 2279
อาณาจักรอยุธยา
มเหสี สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี

ใกล้เคียง

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

แหล่งที่มา

WikiPedia: พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช http://topicstock.pantip.com/library/topicstock/K3... http://www.sakulthai.com/DSakulcolumndetailsql.asp... http://vajirayana.org/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%... http://vajirayana.org/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%... http://www.lib.ru.ac.th/journal/kingseal-office.ht... http://www.tv5.co.th/service/mod/heritage/king/lan... http://www.identity.opm.go.th/identity/king/show_c... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2459/A/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2525/D/... https://www.silpa-mag.com/club/art-and-culture/art...