พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

พระบาทสมเด็จพระบรมราชพงษเชษฐมเหศวรสุนทร พระพุทธเลิศหล้านภาลัย (24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2310 - 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367; ครองราชย์ 8 กันยายน พ.ศ. 2352[2] - 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367) พระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 2 ในราชวงศ์จักรี มีพระนามเดิมว่า ฉิม (สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร) พระราชสมภพเมื่อวันพุธ ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 4 ปีกุน เวลาเช้า 5 ยาม ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2310 เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 4 ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสวยราชสมบัติเมื่อปีมะเส็ง พ.ศ. 2352 - 2367 ขณะมีพระชนมพรรษาได้ 42 พรรษา

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

พระราชสมภพ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2310
อัมพวา สมุทรสงคราม
ฉิม
อุปราชาภิเษก 15 มีนาคม พ.ศ. 2350
ราชวงศ์ ราชวงศ์จักรี
ก่อนหน้า สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท
ครองราชย์ 15 มีนาคม พ.ศ. 2350 - 7 กันยายน พ.ศ. 2352
วัดประจำรัชกาล
วัดประจำรัชกาล
วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
พระราชมารดา สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี
พระราชบิดา พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ราชาภิเษก 17 กันยายน พ.ศ. 2352
พระราชวังหลวง
สวรรคต 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367 (57 พรรษา 147 วัน)
พระราชวังหลวง กรุงรัตนโกสินทร์
ถัดไป สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์
มเหสี สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี

ใกล้เคียง

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

แหล่งที่มา

WikiPedia: พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย http://www.academia.edu/30546203/%E0%B8%9B%E0%B8%9... http://vajirayana.org/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%... http://vajirayana.org/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%... http://bcnnon.ac.th/webnon/Load/2013/01/king22.pdf http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2459/A/... https://www.silpa-mag.com/club/art-and-culture/art... https://vajirayana.org/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0... https://vajirayana.org/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0... https://vajirayana.org/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0... https://vajirayana.org/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0...