พระพิฆเนศ
พระพิฆเนศ

พระพิฆเนศ

พระคเณศ (สันสกฤต: गणेश ทมิฬ: பிள்ளையார் อังกฤษ: Ganesha) ชาวไทยนิยมเรียกว่า พระพิฆเนศ[3] (विघ्नेश) พระนามอื่นที่พบ เช่น พระพิฆเณศวร พระพิฆเณศวร์ หรือ พระคณปติ เป็นเทวดาในศาสนาฮินดูที่ได้รับการเคารพบูชาอย่างแพร่หลายที่สุด[4] มีการเคารพอย่างแพร่หลายทั้งในอินเดีย, เนปาล, ศรีลังกา, ฟิจิ, ไทย, บาหลี, บังคลาเทศ[5] นิกายในศาสนาฮินดูทุกนิกายล้วนเคารพบูชาพระคเณศ ไม่ได้จำกัดเฉพาะในคาณปัตยะเท่านั้น[6] และการบูชาพระคเณศยังพบในพุทธและไชนะอีกด้วย[7]พระลักษณะที่โดดเด่นจากเทพองค์อื่น ๆ คือพระเศียรเป็นช้าง[8] เป็นที่เคารพกันโดยทั่วไปในฐานะของเทพเจ้าผู้ขจัดอุปสรรค[9], องค์อุปถัมภ์แห่งศิลปวิทยาการ วิทยาศาสตร์ และศาสตร์ทั้งปวง และทรงเป็นเทพเจ้าแห่งความฉลาดเฉลียวและปัญญา[10] ในฐานะที่พระองค์ยังทรงเป็นเทพเจ้าแห่งการเริ่มต้น ในบทสวดบูชาต่าง ๆ ก่อนเริ่มพิธีการหรือกิจกรรมใด ๆ ก็จะเปล่งพระนามพระองค์ก่อนเสมอ ๆ [11][2]สันนิษฐานกันว่าพระคเณศน่าจะปรากฏขึ้นเป็นเทพเจ้าครั้งแรกในราวคริสต์ศตวรรษที่ 2[12] ส่วนหลักฐานยืนยันว่ามีการบูชากันย้อนกลับไปเมื่อราวคริสต์ศตวรรษที่ ๔ - ๕ สมัยอาณาจักรคุปตะ ถึงแม้พระลักษณะจะพัฒนามาจากเทพเจ้าในพระเวทและยุคก่อนพระเวท[13] เทพปกรณัมฮินดูระบุว่าพระคเณศทรงเป็นพระบุตรของพระศิวะ และ พระปารวตี พระองค์พบบูชากันอย่างแพร่หลายในทุกนิกายและวัฒนธรรมท้องถิ่นของศาสนาฮินดู[14][15] พระคเณศทรงเป็นเทพเจ้าสูงสุดในนิกายคาณปัตยะ [16] คัมภีร์หลักของพระคเณศเช่น คเณศปุราณะ, มุทคลปุราณะ และ คณปติอฐารวศีรสะ นอกจากนี้ยังมีสารานุกรมปุราณะอีกสองเล่มที่กล่าวเกี่ยวกับพระคเณศ คือ พรหมปุราณะ และ พรหมันทปุราณะพระคเณศแทนมหาคณปติ ในความจริงนิรันดร์ ปรพรหมัน

พระพิฆเนศ

ส่วนเกี่ยวข้อง เทวะ, พระพรหม (คณปัตยะ), สคุณพรหมัน (ปัญจยาตนบูชา), พระอิศวร
วิมาน เขาไกรลาศ (เคียงพระศิวะและพระปารวตี), คเนศโลก
เทศกาล คเนศจตุรถี
คู่ครอง
สัญลักษณ์ โอม, ขนมโมทกะ
อาวุธ ปรศุ (ขวาน), ปาศ (บาศ), อัณกุศ (ประตักช้าง)
ชื่อในอักษรเทวนาครี गणेशः
พาหนะ หนู
บิดา-มารดา
ชื่อในการทับศัพท์ภาษาสันสกฤต Gaṇeśa
พี่น้อง พระขันทกุมาร (พี่ชาย)ศาสฐา (น้องชาย)
คัมภีร์ คเนศปุราณะ, มุทคลปุราณะ, คณปติอัฐรวศีรษะ
เพศ บุรุษ
มนตร์ โอม ศรีคเณศายะ นะมะ
โอม คัม คณปัตยะ นะมะ
(Oṃ Shri Gaṇeśāya Namaḥ
Oṃ Gaṃ Gaṇapataye Namaḥ)

แหล่งที่มา

WikiPedia: พระพิฆเนศ http://sornsornn.wixsite.com/ganesha/blank-28 http://sealang.net/burmese/dictionary.htm http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2494/A/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/... https://books.google.com/?id=oF-Hqih3pBAC&pg=PA6&d... https://books.google.com/books?id=E0Mm6S1XFYAC https://books.google.com/books?id=KpIWhKnYmF0C https://books.google.com/books?id=tMWrAgAAQBAJ https://www.posttoday.com/dhamma/586153 https://www.sanook.com/horoscope/16965/