พระยศเจ้านายไทย

ในประเทศไทย พระยศเจ้านาย[1] คือพระอิสริยยศของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

ใกล้เคียง

พระยศเจ้านายไทย พระยาพิชัยดาบหัก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) พระยาวิไชเยนทร์ (คอนสแตนติน ฟอลคอน) พระศิวะ พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์) พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) พระศรีอริยเมตไตรย พระยาอนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ) พระยโสธราเถรี

แหล่งที่มา

WikiPedia: พระยศเจ้านายไทย http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2465/A/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2466/A/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2468/A/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2477/A/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2493/A/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2520/A/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2548/00... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/B/...