พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เป็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเฉลิมพระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรีอย่างสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย พระราชพิธีเบื้องต้น ระหว่างวันที่ 6-23 เมษายน พ.ศ. 2562 ต่อจากนั้นเป็นพระราชพิธีเบื้องกลางและพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งประกอบด้วย การสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนการพระราชพิธี และการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งมีขั้นตอนคือ พิธีสรงพระมุรธาภิเษก, พิธีถวายน้ำอภิเษก ต่อด้วยพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย สถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์, การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยริ้วกระบวนพยุหยาตราทางสถลมารค และการเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม ปีเดียวกัน ณ พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และสุดท้ายคือพระราชพิธีเบื้องปลาย ซึ่งเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยริ้วกระบวนพยุหยาตราชลมารค ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีขึ้นในวันที่ 12 ธันวาคม ปีเดียวกันทั้งนี้ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เป็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการถ่ายทอดผ่านทางสถานีโทรทัศน์ โดยทุกสถานีจะเชื่อมสัญญาณการถ่ายทอดสดจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย[1]

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

พิกัด 13°45′01″N 100°29′32″E / 13.750146°N 100.492090°E / 13.750146; 100.492090
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พระบรมวงศานุวงศ์, สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, รัฐบาลไทย และประชาชนทั่วไป
ผู้รายงานครั้งแรก สำนักพระราชวัง
สถานที่ พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
วันที่ 4 - 6 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562

ใกล้เคียง

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2493 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระมหากษัตริย์แห่งสหราชอาณาจักร (เวลาและสถานที่) พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระมหากษัตริย์แห่งสหราชอาณาจักร พระราชพิธีบรมราชาภิเษกของจักรพรรดิญี่ปุ่น

แหล่งที่มา

WikiPedia: พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/828018 http://www.komchadluek.net/news/regional/363156 //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... http://bps.moph.go.th/new_bps/sites/default/files/... http://mahathera.onab.go.th/files/mati_doc/c_01100... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/B/... http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/195... https://www.bangkokbiznews.com/event/10kingsstorie... https://news.ch7.com/detail/331407 https://www.facebook.com/536077073542486