พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหม่อมเจ้าเวียงวัฒนา ชยางกูร
หม่อมเจ้าอุทัยเที่ยง ชยางกูร
หม่อมเจ้าจรูญฤทธิเดช ชยางกูรหม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนีพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ (ประสูติ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2527) เป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี กับวีระยุทธ ดิษยะศริน เป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเป็นพระภาคิไนยในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

ใกล้เคียง

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมพลฑิฆัมพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวัลลภาเทวี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

แหล่งที่มา

WikiPedia: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ http://news.ch7.com/detail/122410/%E0%B8%9E%E0%B8%... http://news.ch7.com/detail/143393/%E0%B8%9E%E0%B8%... http://news.ch7.com/detail/222717 http://www.krobkruakao.com/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B... http://www.pathumthanipolice.com/%E0%B8%9C%E0%B8%B... http://www.praew.com/110512/luxury/princess-atitay... http://www.praew.com/65763/luxury/princess-artidta... http://www.thaiembdc.org/ANN_DOC/PR111708.PDF http://www.chitraladaschool.ac.th/ http://www.muic.mahidol.ac.th/thai/?p=4019