พ.ศ. 2555

พุทธศักราช 2555 ตรงกับปีคริสต์ศักราช 2012 เป็นปีอธิกสุรทินที่วันแรกเป็นวันอาทิตย์ตามปฏิทินเกรกอเรียน และเป็น ปีมะโรง จัตวาศก จุลศักราช 1374 (วันที่ 15 เมษายน เป็นวันเถลิงศก)สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติประกาศให้ พ.ศ. 2555 เป็นปีสหกรณ์สากล โดยเน้นความร่วมมือเข้าไปมีส่วนยังการพัฒนาทางสังคม-เศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การยอมรับผลกระทบของการพัฒนาต่อการลดความยากจน การสร้างงานและบูรณาการทางสังคม[1] นอกจากนี้ยังกำหนดให้เป็นปีสากลแห่งพลังงานยั่งยืนสำหรับทุกคน[2]นอกจากนี้ ยังได้มีการประกาศให้เป็นปีอลัน ทัวริง เพื่อเฉลิมฉลองนักคณิตศาสตร์ ผู้บุกเบิกคอมพิวเตอร์และนักถอดรหัสในโอกาสครบรอบหนึ่งร้อยปีชาตะกาลของอลัน ทัวริง[3]มีความเชื่อที่ได้รับความนิยมหลากหลายเกี่ยวกับ พ.ศ. 2555 ความเชื่อเหล่านี้มีตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงทางจิตวิญญาณไปเป็นนิวรณ์ (apocalyptic) และเน้นการตีความปฏิทินแบบนับ นักยาวเมโสอเมริกาเป็นศูนย์กลางวิทยาศาสตร์ร่วมสมัยได้โต้แย้งกันเกี่ยวกับรุ่นการพยากรณ์[4]

แหล่งที่มา

WikiPedia: พ.ศ. 2555 http://www.pch.gc.ca/eng/1296669421850/12966697698... http://www.atlas.ch/news/2012/latest-results-from-... http://cms.web.cern.ch/news/observation-new-partic... http://press.web.cern.ch/press/PressReleases/Relea... http://www.aljazeera.com/news/asia-pacific/2012/12... http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2012/11/2... http://www.baltimoresun.com/news/opinion/readersre... http://www.cbsnews.com/8301-202_162-57512841/wides... http://edition.cnn.com/2012/02/02/world/africa/egy... http://www.cnn.com/2012/10/14/us/skydiver-record-a...