พ.ศ. 2558

พุทธศักราช 2558 ตรงกับปีคริสต์ศักราช 2015 เป็นปีปกติสุรทินที่วันแรกเป็นวันพฤหัสบดีตามปฏิทินเกรกอเรียน นับเป็นปีที่ 2015 ตามกำหนดสากลศักราชสมัยประชุมที่หกสิบแปดแห่งสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติกำหนดให้ปีนี้เป็นปีแห่งแสงสากลและปีแห่งดินสากล[1]

แหล่งที่มา

WikiPedia: พ.ศ. 2558 http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2015/03/s... http://www.asiahoreca.com/Singlenews.aspx?DirID=13... http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/641913 http://www.bangkokpost.com/news/security/659848/bo... http://www.bbc.com/news/world-asia-china-34014314 http://www.bbc.com/news/world-europe-30635826 http://www.bbc.com/news/world-latin-america-335904... http://www.bbc.com/news/world-middle-east-34687139 http://www.bbc.com/sport/0/football/32982449 http://www.cnbc.com/2015/08/05/experts-examine-win...