พ.ศ. 2562

พุทธศักราช 2562 ตรงกับปีคริสต์ศักราช 2019 เป็นปีปกติสุรทินที่วันแรกเป็นวันอังคารตามปฏิทินเกรกอเรียน และเป็น

แหล่งที่มา

WikiPedia: พ.ศ. 2562 http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20191014000... http://sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse/transit/cata... http://results.eci.gov.in/pc/en/partywise/index.ht... http://web.archive.org/web/20190718123636/https://... //www.worldcat.org/issn/0362-4331 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/B/... https://www.thenational.ae/world/asia/multiple-exp... https://www.smh.com.au/world/oceania/bougainville-... https://www.aljazeera.com/news/2019/02/indian-secu... https://www.aljazeera.com/news/2019/02/taliban-lau...