ฟุตซอลในเอเชียนอินดอร์-มาร์เชียลอาร์ตสเกมส์ 2017


ฟุตซอลในเอเชียนอินดอร์-มาร์เชียลอาร์ตสเกมส์ 2017

ประเทศเจ้าภาพ  เติร์กเมนิสถาน
ทีม  (จาก 1 สมาพันธ์)
สถานที่  (ใน 1 เมืองเจ้าภาพ)
วันที่ 16 – 26 กันยายน พ.ศ. 2560

แหล่งที่มา

WikiPedia: ฟุตซอลในเอเชียนอินดอร์-มาร์เชียลอาร์ตสเกมส์ 2017 http://ashgabat2017.com/atos/ashgabat17/eng/fs/eng... http://ashgabat2017.com/atos/ashgabat17/eng/fs/eng... http://ashgabat2017.com/atos/ashgabat17/eng/fs/eng... http://ashgabat2017.com/atos/ashgabat17/eng/fs/eng... http://ashgabat2017.com/atos/ashgabat17/eng/fs/eng... http://ashgabat2017.com/atos/ashgabat17/eng/fs/eng... http://ashgabat2017.com/atos/ashgabat17/eng/fs/eng... http://ashgabat2017.com/atos/ashgabat17/eng/fs/eng... http://ashgabat2017.com/atos/ashgabat17/eng/fs/eng... http://ashgabat2017.com/atos/ashgabat17/eng/fs/eng...