ภรัณยู โรจนวุฒิธรรม

ภรัณยู โรจนวุฒิธรรม (ชื่อเล่น แทค) เกิดเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2527 ที่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นนักแสดงชาวไทย สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นจาก โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ก่อนเข้าศึกษาสายอาชีพที่ โรงเรียนเมโทรเทคโนโลยี ปัจจุบันเป็น วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และระดับอุดมศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ [1]ในปี 2550 แทคได้เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ในฐานะผู้ที่มีความรู้ จนทำให้ประสบความสำเร็จในปัจจุบัน จากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ศอ.ปส.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส) ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในโครงการ "รวมพลังไทย ขจัดภัยยาเสพติด ร่วมเทิดไท้องค์ราชัน"

แหล่งที่มา

WikiPedia: ภรัณยู โรจนวุฒิธรรม http://www.ch3thailand.com http://www.ch3thailand.com/%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B... //scholar.google.com/scholar?q=%22%E0%B8%A0%E0%B8%... //www.google.com/search?&q=%22%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E... //www.google.com/search?as_eq=wikipedia&q=%22%E0%B... //www.google.com/search?q=%22%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0... //www.google.com/search?tbs=bks:1&q=%22%E0%B8%A0%E... http://www.imdb.com/name/nm2295741/ http://www.instagram.com/tack_pharunyoo http://www.nangdee.com/name/?person_id=2962