ภาคตะวันตก (ประเทศไทย)
ภาคตะวันตก (ประเทศไทย)

ภาคตะวันตก (ประเทศไทย)

ภาคตะวันตก เป็นภูมิภาคหนึ่งของประเทศไทยในระบบการแบ่งแบบ 6 ภูมิภาคตามคณะกรรมการภูมิศาสตร์แห่งชาติ และเป็นภูมิภาคย่อยของภาคกลางของระบบการแบ่งแบบ 4 ภูมิภาค (ซึ่งรวมภาคตะวันออก และภาคตะวันตก) ภาคตะวันตกมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศพม่าทางทิศตะวันตก ติดต่อกับภาคเหนือทางทิศเหนือ ติดต่อกับภาคกลางทางทิศตะวันออก และติดต่อกับภาคใต้ทางทิศใต้ ภาคตะวันตกประกอบไปด้วยจังหวัดเพียง 5 จังหวัด แม้ว่าจะจัดรวมอยู่ในภาคตะวันตก แต่ในภูมิภาคนี้ยังมีความหลากหลาย ตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ซึ่งแตกต่างกันค่อนข้างมาก

ภาคตะวันตก (ประเทศไทย)

เมืองใหญ่สุด เทศบาลเมืองหัวหิน
จังหวัด
• ทั้งหมด 3,381,719
• ความหนาแน่น 63 คน/ตร.กม. (160 คน/ตร.ไมล์)
เขตเวลา Thailand (UTC+7)