ภาคตะวันออก (ประเทศไทย)
ภาคตะวันออก (ประเทศไทย)

ภาคตะวันออก (ประเทศไทย)

ภาคตะวันออก เป็นภูมิภาคย่อยทางตะวันออกของประเทศไทย เดิมถือเป็นส่วนหนึ่งของภาคกลาง อยู่ติดชายฝั่งอ่าวไทยด้านตะวันออก นับเป็นอีกภูมิภาคหนึ่งที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นแหล่งอุตสาหกรรม ผลไม้ และอัญมณีของประเทศ

ภาคตะวันออก (ประเทศไทย)

เมืองใหญ่สุด เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
จังหวัด
• ทั้งหมด 4,743,840
• ความหนาแน่น 140 คน/ตร.กม. (360 คน/ตร.ไมล์)
เขตเวลา Thailand (UTC+7)

ใกล้เคียง

ภาคตะวันออก (ประเทศไทย) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ประเทศไทย) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เวียดนาม) ภาคตะวันออกเฉียงใต้ (เวียดนาม) ภาคตะวันออกของอังกฤษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอังกฤษ ภาคตะวันออกเฉียงใต้ของอังกฤษ

แหล่งที่มา

WikiPedia: ภาคตะวันออก (ประเทศไทย) http://203.113.86.149/stat/pk/pk53/pk_53.pdf http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat54.html http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat55.html http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat57.html http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat58.htm http://www.royin.go.th/th/knowledge/detail.php?ID=... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/... https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Easter...