ภูริ หิรัญพฤกษ์
ภูริ หิรัญพฤกษ์

ภูริ หิรัญพฤกษ์

ภูริ หิรัญพฤกษ์ (เกิด 6 มกราคม พ.ศ. 2521) เป็นนักแสดงและพิธีกรชาวไทย ที่มีผลงานเด่นจากการรับบท "ที" ในละคร รักแปดพันเก้า

ใกล้เคียง

ภูริ หิรัญพฤกษ์ ภูริตา สุปินชุมภู ภูริต ภิรมย์ภักดี ภูริพล บุญสอน ภูริกูลกฤษฎ์ ชูศักดิ์สกุลวิบูล ภูริวัชร์ ธีระชาติ ภูริทัต จาริกานนท์ ภูริช สุขุมาลจันทร์ ภูมารินทร์ วงษ์ศรี ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน