(สำเภา) เป็นพยัญชนะ ตัวที่ 32 ในบรรดาพยัญชนะ 44 ตัวของอักษรไทย ในลำดับถัดจาก (ฟัน) และก่อนหน้า (ม้า) ออกเสียงอย่าง พ (พาน) จัดอยู่ในกลุ่มอักษรต่ำ ในระบบไตรยางศ์ มีชื่อเรียกกำกับว่า "ภ สำเภา"อักษร "ภ" ตรงกับตัวเทวนาครี "भ" ภาษาฮินดีตรงกับเสียง "บ" พ่นลม ในกลุ่มภาษาไทย ตั้งนั้นจึงมักทับศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยตัวอักษร "bh" เช่นคำว่า "ภูมิพล" ถอดเสียงเป็น /Bhumibol/