มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา (อังกฤษ: University of Phayao; ชื่อย่อ: มพ / UP) เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล ตั้งอยู่ในจังหวัดพะเยา เดิมเป็นวิทยาเขตในสังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร[5] ต่อมา มีการตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553[6] จึงถือได้ว่ามหาวิทยาลัยพะเยาได้แยกออกจากมหาวิทยาลัยนเรศวร และเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศอย่างเต็มรูปแบบ

มหาวิทยาลัยพะเยา

เพลง ฟ้ามุ่ยม่วงทอง
มหาวิทยาลัยพะเยา
สีประจำสถาบัน ███ สีม่วง - ███ สีทอง
ประเภท สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ
วิทยาเขต วิทยาเขตเชียงราย
333 หมู่ 4 ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงราย บ้านฝั่งหมิ่น ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
เว็บไซต์ www.up.ac.th
จำนวนผู้ศึกษา 19,213 คน (ปีการศึกษา 2562)[4]
ชื่อเดิม มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา
คติพจน์ ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน
ประเทศ ประเทศไทย
ที่ตั้ง วิทยาเขตหลัก
19 หมู่ที่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา, อำเภอเมืองพะเยา,จังหวัดพะเยา, ประเทศไทย
19°01′43″N 99°53′49″E / 19.028712°N 99.896904°E / 19.028712; 99.896904พิกัดภูมิศาสตร์: 19°01′43″N 99°53′49″E / 19.028712°N 99.896904°E / 19.028712; 99.896904
สถาปนา 20 มิถุนายน พ.ศ. 2538 (มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา)
21 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 (มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา)
17 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 (มหาวิทยาลัยพะเยา)
งบประมาณ 1,397,954,900 บาท (ปีงบประมาณ 2562)[1]
นายกสภาฯ ศ.(เกียรติคุณ) คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ
อธิการบดี รศ. ดร. สุภกร พงศบางโพธิ์
คติพจน์อังกฤษ Wisdom for Community Empowerment
จำนวนบุคลากร 1,893 คน (ข้อมูลเดือนพฤษภาคม 2561)[2][3]

ใกล้เคียง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แหล่งที่มา

WikiPedia: มหาวิทยาลัยพะเยา http://greenmetric.ui.ac.id/overall-ranking-2018/ http://www.webometrics.info/en/detalles/up.ac.th http://ireg-observatory.org //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... http://www.clm.up.ac.th/Archives http://www.clm.up.ac.th/Archives/data02.php http://www.council.up.ac.th/FileUpload/%E0%B8%9B%E... http://www.council.up.ac.th/FileUpload/%E0%B8%9B%E... http://www.council.up.ac.th/FileUpload/%E0%B8%A3%E... http://www.personnel.up.ac.th/Main/zulu_store/File...