มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา (อังกฤษ: University of Phayao; ชื่อย่อ: มพ / UP) เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล ตั้งอยู่ในจังหวัดพะเยา เดิมเป็นวิทยาเขตในสังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร[5] ต่อมา มีการตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553[6] จึงถือได้ว่ามหาวิทยาลัยพะเยาได้แยกออกจากมหาวิทยาลัยนเรศวร และเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศอย่างเต็มรูปแบบ

มหาวิทยาลัยพะเยา

เว็บไซต์ www.up.ac.th
สถาปนา 20 มิถุนายน พ.ศ. 2538 (มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา)
21 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 (มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา)
17 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 (มหาวิทยาลัยพะเยา)
ประเภท สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ
ประเทศ ประเทศไทย
นายกสภาฯ ศ.(เกียรติคุณ) คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ
งบประมาณ 1,397,954,900 บาท (ปีงบประมาณ 2562)[1]
คติพจน์ ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน
ชื่อเดิม มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา
เพลง ฟ้ามุ่ยม่วงทอง
มหาวิทยาลัยพะเยา
อธิการบดี รศ. ดร. สุภกร พงศบางโพธิ์
วิทยาเขต วิทยาเขตเชียงราย
333 หมู่ 4 ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงราย บ้านฝั่งหมิ่น ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ที่ตั้ง วิทยาเขตหลัก
19 หมู่ที่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา, อำเภอเมืองพะเยา,จังหวัดพะเยา, ประเทศไทย
19°01′43″N 99°53′49″E / 19.028712°N 99.896904°E / 19.028712; 99.896904พิกัดภูมิศาสตร์: 19°01′43″N 99°53′49″E / 19.028712°N 99.896904°E / 19.028712; 99.896904
จำนวนผู้ศึกษา 19,213 คน (ปีการศึกษา 2562)[4]
จำนวนบุคลากร 1,893 คน (ข้อมูลเดือนพฤษภาคม 2561)[2][3]
คติพจน์อังกฤษ Wisdom for Community Empowerment
สีประจำสถาบัน ███ สีม่วง - ███ สีทอง

ใกล้เคียง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แหล่งที่มา

WikiPedia: มหาวิทยาลัยพะเยา http://greenmetric.ui.ac.id/overall-ranking-2018/ http://www.webometrics.info/en/detalles/up.ac.th http://ireg-observatory.org //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... http://www.clm.up.ac.th/Archives http://www.clm.up.ac.th/Archives/data02.php http://www.council.up.ac.th/FileUpload/%E0%B8%9B%E... http://www.council.up.ac.th/FileUpload/%E0%B8%9B%E... http://www.council.up.ac.th/FileUpload/%E0%B8%A3%E... http://www.personnel.up.ac.th/Main/zulu_store/File...